Garantijas karte

SIA „Rolling" nodrošina saviem veiktajiem servisa pakalpojumiem un mainītajām detaļām trīs mēnešus ilgu garantijas termiņu vai, nosakot garantiju uz izdruku skaitu, saskaņā ar iekārtas ražotāja definēto nomainītās detaļas resursu.

Garantija ir spēkā, ja klients ir ievērojis iekārtas ekspluatācijas un glabāšanas noteikumus saskaņā ar iekārtas lietotāja rokasgrāmatas noteikumiem.

Garantija ir spēkā, ja klients uzrāda Servisa ziņojumu, kas attiecināms uz iekārtu, kurai iepriekš veikti darbi un/vai mainītas detaļas (Servisa ziņojums tiek sagatavots pēc darbu veikšanas, norādot izpildīto darbu datumu, mainīto detaļu un/vai veikto darbu uzskaiti), kā arī rēķinu vai tā kopiju, kas ticis izrakstīts par klienta iekārtai veiktajiem servisa pakalpojumiem un/vai mainītajām detaļām.

Garantija ir spēkā, ja par iekārtas neapmierinošu darbību klients informē „Rolling” nekavējoties, pārtraucot tās turpmāko izmantošanu.

Garantija nav spēkā, ja iekārtu ir labojis un/vai izjaucis Klients vai cita trešā persona.

Konstatējot bojājumus, kuri radušies klienta darbības rezultātā, neievērojot iekārtas ekspluatācijas noteikumus, izmantojot citu piegādātāju neoriģinālos izejmateriālus, pildītus un/vai atjaunotus kārtridžus, kā arī patvaļīgi remontējot iekārtas, garantija par „Rolling” veiktajiem darbiem un mainītajām detaļām netiek nodrošināta. Novēršot bojājumus, kuri radušies klienta darbības rezultātā, neievērojot iekārtas ekspluatācijas noteikumus, izmantojot citu piegādātāju neoriģinālos izejmateriālus, pildītus un/vai atjaunotus kārtridžus, kā arī patvaļīgi remontējot iekārtas, samaksu par apkopi un/vai remontu klients veic pēc atsevišķi izrakstīta rēķina, pamatojoties uz „Rolling” servisa pakalpojumu cenrādi (cenrādis atrodams „Rolling” mājaslapas produktu kategorijā „Servisa pakalpojumu izcenojumi”).

Garantija nav spēkā, ja klients uz garantijas remonta pieprasījuma brīdi nav veicis rēķina apmaksu par iepriekš veiktajiem pakalpojumiem un mainītajām detaļām, ja rēķina apmaksas termiņš ir beidzies. „Rolling” uzsāk garantijas saistību izpildi, tiklīdz ir veikta kavētā rēķina apmaksa.

Salīdzināt produktus

Noņemt visus